Online Meslek ve Okul Seçimi Sistemi

Sınavdan daha zoru geleceğinizin en önemli seçimini yapmaktır. Sistemimiz size bu zorlu yolda rehberlik yapmak için geliştirilmiştir.

Sistemimiz eğitim hayatında kullanılabilen; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik analiz envanteridir. Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, özel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, rahat ve stres durumlarında nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir.

Enneagram Metodolojisi

Enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil kişilik bir envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunar.


Potansiyelinizi Keşfedin!

Bireylerin davranış kalıplarını, imkan ve potansiyellerini, olaylar karşısındaki davranış ve tutumlarını analiz ederek, kişilik tiplerini ortaya çıkaran, dünyanın bilinen en etkili metodolojilerinden biridir. Dokuz mizaç modeli temel alınarak, kişinin potansiyellerini nasıl ve ne ölçüde kullandığı, doğal yetkinlikleri ve stres halinde sergiledikleri davranış kalıplarını yüksek tutarlılıkla ortaya koyar.


Üniversitelerin Seçimi Enneagram

Enneagram, dünyanın seçkin üniversitelerinden olan, Stanford Üniversitesi M.B.A. programında, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise uygulamalı ders şeklinde işlenmektedir. A.B.D ağırlıklı olmak üzere pek çok üniversitenin işletme, psikoloji, tıp, eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır.

Acaba ne olsam, hangi mesleği yapsam? Güçlü yönlerinizi tanıyıp, potansiyelinizi keşfedip, doğru mesleği seçmek için CharacterIX® Öğrenci Modülünü kullanın!

KARAR VERME – KENDİNİ TANIMA – MİZAÇ TİPLERİ

Meslek seçimlerinde temel unsur karar verme yeteneğidir. İnsan doğası gereği her birey bu seçimi kendi dünyasına göre yapmaktadır. Bunu mizaçlara göre irdelemek istersek;


-I- İdealist davranışlarda tutarlı, akılcı mükemmeliyete yönelimli kişi, sorumluluklar konusunda hassas, detaylara önem veren, ciddi, kontrollü ve tedbirli hareket eden, görevini (İşini) tam ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmeye çalışan, planlı ve disiplinli olmaya önem veren kişilerdir. -II- Duygusal ilişki odaklı ve ihtiyaçlara duyarlı kişi, sosyal ilişkilere yatkın, duygusal yanı güçlü, sevgi ve samimiyete önem veren, sıcakkanlı, merhametli, yardımsever, arkadaş canlısı, fedakâr ve paylaşmaktan hoşlanan kişilerdir. -III- Yetkin olmaya çalışan, hayranlık uyandıran, imaj başarı ve hedef odaklı, dışa dönük, pratik, başarı odaklı, sonuca en kısa zamanda ulaşmaya çalışan, rekabetçi, hırslı, içten motivedirler. Yeni durumlara adapte olmakta zorlanmayan, olumsuz durumları ve duyguları kendisine engel kılmayarak hedef odaklı çalışabilen, çevrelerini motive ve ikna edebilme konusunda yetenekli, etkin ve etkileyici olmayı seven bir yapıdadırlar.

Burada altını çizmek istediğim; VI. Yapıdaki bireyin yapısı karar vermenin riskini sürekli hesapladığından ciddi bir kararsızlığa dönüştürebilir. IX. Yapıdaki kişiler ise yine karar vermekte zorlanabilirler, fakat bu kararsızlıklarının altında yatan temel unsur kararların riski değil, bu sonuçların getirdiği huzurun ve rahatın bozulma ihtimali olabilir. XIII. Yapıdaki kişiler en ufak bir tereddüt göstermeden kararını verme potansiyelini kendi içlerinde barındırır..

Acaba ne olsam, hangi mesleği yapsam? Güçlü yönlerinizi tanıyıp, potansiyelinizi keşfedip, doğru mesleği seçmek için CharacterIX® Öğrenci Modülünü kullanın!